ΤΟ BYPASS ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

41484341 2477561302315561 5114460894461427712 n

Η μετα-ανάλυση αυτή τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Annals of Cardiothoracic Surgery τεύχος 2018;7(4):454-462. Ο σκοπός ήταν να συγκρίνει την χειρουργική θεραπεία (στεφανιαία παράκαμψη-Bypass), με την αγγειοπλαστική με stent σε στεφανιαία νόσο μη προστατευμένου στελέχους.

 Συμπεριελήφθησαν 6 μελέτες με 4.700 ασθενείς και περίοδο παρακολούθησης από 2.33 μέχρι 5 έτη.

Η μελέτη έδειξε ότι η αγγειοπλαστική στελέχους σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για θάνατο, έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και ανάγκη για νέα επαναγγείωση σε σχέση με το Bypass μακροπρόθεσμα. O κίνδυνος αυτός ήταν ακόμη μεγαλύτερος σε περιστατικά με υψηλό SYNTAX score, δηλαδή περιστατικά υψηλού κινδύνου.

Δεν υπήρχαν διαφορές περιεγχειρητικά όσον αφορά θνητότητα, έμφραγμα μυοκαρδίου και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν υπήρχαν διαφορές επίσης στο είδος του stent που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή επικαλυμμένων ή απλών.

Παραμένει λοιπόν η στεφανιαία παράκαμψη (Bypass) σαν θεραπεία εκλογής σε στεφανιαία νόσο στελέχους ειδικά σε ασθενείς με υψηλό SYNTAX score.

FullSizeRender