Επαναιμάτωση όλων των στεφανιαίων αγγείων με Πάλλουσα Καρδιά

Ακόμα και καρδιολόγοι πιστεύουν ότι η χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων είναι για το πρόσθιο τοίχωμα της καρδιάς και ότι είναι αδύνατο να επαναιματώσουμε το πλάγιο και κατώτερο τοίχωμα. Στις φωτογραφίες βλέπουμε πως είναι εφικτό αν γίνεται από εξειδικευμένους καρδιοχειρουργούς.

 47375646 1705416959563920 737012801695907840 n