ΤΟ BYPASS ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

41484341 2477561302315561 5114460894461427712 n

Η μετα-ανάλυση αυτή τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Annals of Cardiothoracic Surgery τεύχος 2018;7(4):454-462. Ο σκοπός ήταν να συγκρίνει την χειρουργική θεραπεία (στεφανιαία παράκαμψη-Bypass), με την αγγειοπλαστική με stent σε στεφανιαία νόσο μη προστατευμένου στελέχους.

Περισσότερα

Απόλυτα ενδοσκοπική - ρομποτική επέμβαση στεφανιαίας παράκαμψης (bypass) σε Πάλλουσα Καρδιά

Πλήρως ενδοσκοπική ρομποτική καρδιοχειρουργική για επαναιμάτωση στεφανιαίων αγγείων (bypass) όπως θα πρέπει να γίνεται και όχι όπως γίνεται για διαφημιστικούς συνήθως λόγους με απλή λήψη μαστικής αρτηρίας ενδοσκοπικά και διενέργεια της υπόλοιπης επέμβασης με ανοικτή μέθοδο. Σίγουρα στο μέλλον κάπως έτσι θα γίνονται οι επεμβάσεις και ελπίζουμε για όλα τα αγγεία και όχι μόνο για τον πρόσθιο κατιόντα όπως γίνεται σήμερα. Ακόμα και έτσι όμως ο δρόμος για την ευρεία διενέργεια τέτοιων επεμβάσεων είναι μακρύς.... 

Στεφανιογραφικά Δεδομένα και πραγματική ροή αίματος στα στεφανιαία αγγεία

Επιβεβαιώνεται απο την καθημερινή πρακτική στο κέντρο μας. Οι επεμβάσεις σήμερα στηρίζονται στα στεφανιογραφικά δεδομένα. Αποτέλεσμα είναι, οτι χειρουργώντας σε πάλλουσα καρδιά, όταν ανοίγουμε το στεφανιαίο αγγείο, παρατηρούμε οτι δεν συμβαδίζει πάντα η ροή εντός του αγγείου με τα στεφανιογραφικά αποτελέσματα.

Χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων σε πάλλουσα καρδιά με την υποβοήθηση εξωσωματικής κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ισχαιμίας και καρδιακής ανεπάρκειας

Στο κέντρο χειρουργικής πάλλουσας καρδιάς, το σύνολο των στεφανιαίων περιστατικών επιτελείται με την καρδιά σε λειτουργία χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας. Στα περιστατικά όμως με πολύ χαμηλό κλάσμα εξώθησης (καρδιακή ανεπάρκεια) ή σε ενεργή ισχαιμία και αιμοδυναμική αστάθεια, έχουμε τη δυνατότητα αν χρειασθεί να στηρίξουμε την λειτουργία της καρδιάς με τη μηχανή της εξωσωματικής κυκλοφορίας διενεργώντας παράλληλα τις αναστομώσεις σε πάλλουσα καρδιά.

Περισσότερα