Οι τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Καρδιοθωρακοχειρουργών (ESC/EACTS) για την στεφανιαία παράκαμψη (bypass) όπου φαίνεται η αναγκαιότητα εμπειρίας και εξειδίκευσης για τους χειρουργούς που ασχολούνται με την χειρουργική της πάλλουσα καρδιάς ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα (high experienced operators).

Επίσης στις οδηγίες είναι φανερό ότι προτείνεται η χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων με πάλλουσα καρδιά στους ασθενείς με αθηροσκληρωτική νόσο στην αορτή και σε υψηλού κινδύνου ασθενείς.