ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι είναι μεσοκολπική επικοινωνία;
Είναι ένα άνοιγμα στο τοίχωμα που διαχωρίζει τις δύο κοιλότητες που ονομάζονται κόλποι. Είναι η πιο συνήθης συγγενής ανωμαλία της καρδιάς στους ενήλικες. Πιο συχνά συναντάται στις γυναίκες. Φυσιολογικά ο δεξιός κόλπος υποδέχεται το φτωχά οξυγονωμένο αίμα που επιστρέφει μέσω των φλεβών από όλους τους ιστούς του σώματος και το προωθεί μέσω της επόμενης κοιλότητας που ονομάζεται δεξιά κοιλία στους πνεύμονες για να καθαρισθεί και να επαναοξυγονωθεί. Το αίμα επιστρέφει στην καρδιά στην κοιλότητα που ονομάζεται αριστερός κόλπος και προωθείται μέσω της επόμενης κοιλότητας που ονομάζεται αριστερή κοιλία σε όλο το σώμα οξυγονωμένο πια για να χορηγήσει οξυγόνο σε όλους τους ιστούς. Ένα άνοιγμα ή έλλειμμα μεταξύ των κόλπων επιτρέπει την ανάμειξη οξυγονωμένου και μη αίματος με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ποσότητα αίματος να κυκλοφορεί στους πνεύμονες και να επιβαρύνεται η λειτουργία τους.

Πώς με επηρεάζει;
Μπορεί να αισθανθείτε δύσπνοια με την άσκηση, να κουράζεστε εύκολα ή να έχετε άρρυθμο σφυγμό. Πολλοί ασθενείς μπορεί να το ανακαλύψουν σε τυχαίο υπερηχογράφημα καρδιάς.

Πώς διορθώνεται;
Η μεσοκολπική επικοινωνία μπορεί να κλείσει είτε χειρουργικά είτε με συσκευές που τοποθετούνται διαδερμικά και προωθούνται στη καρδιά όπου ανοίγουν σαν ομπρέλα κλείνοντας το έλλειμμα (κυρίως σε μικρού μεγέθους επικοινωνίες). Η χειρουργική αντιμετώπιση προϋποθέτει εξωσωματική κυκλοφορία και συρραφή του ελλείμματος είτε απευθείας είτε με την βοήθεια εμβλήματος. Το εμβάλωμα μπορεί να είναι είτε περικάρδιο είτε συνθετικό. Έτσι επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των κόλπων και η ομαλή λειτουργία των πνευμόνων και της καρδιάς.