ΜΕΣΟΚΟIΛΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι είναι μεσοκοιλιακή επικοινωνία;
Είναι ένα άνοιγμα, έλλειμμα στο τοίχωμα που διαχωρίζει την αριστερή και την δεξιά κοιλία της καρδιάς. Όπως και στην μεσοκολπική επικοινωνία το αποτέλεσμα είναι ανάμιξη του οξυγονωμένου και μη αίματος με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των πνευμόνων αρχικά και μετά της ίδιας της λειτουργίας της καρδιάς.

Πως σας επηρεάζει;
Εξαρτάται από την αιτία. Αν είναι αποτέλεσμα εμφράγματος του μυοκαρδίου στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα είναι μία εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση με πολύ αυξημένο κίνδυνο για την ζωή του ασθενούς. Αν είναι συγγενούς αιτιολογίας και είναι μικρό δεν επιβαρύνει πολύ την καρδιά και το μόνο εύρημα θα είναι ένα φύσημα της καρδιάς. Αν είναι μεγαλύτερο μπορεί να αισθάνεστε δύσπνοια, κούραση ή άρρυθμο σφυγμό.

Πώς διορθώνεται;
Μικρά μεσοκοιλιακά ελλείμματα μπορεί να μην χρειαστεί να κλείσουν χειρουργικά. Συχνά κλείνουν από μόνα τους στη παιδική ηλικία ή και στην εφηβεία. Αν είναι μεγάλα, ακόμα και σε ασθενείς με λίγα συμπτώματα θα πρέπει να κλείνουν χειρουργικά για να προληφθούν σοβαρά προβλήματα. Όταν η αιτία είναι οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου το έλλειμμα θα κλείσει με συνθετικό εμβάλωμα ή απευθείας με ράμματα ενισχυμένα με συνθετικό υλικό. Έτσι αποκαθίσταται το έλλειμμα και διαχωρίζεται η κυκλοφορία του οξυγονωμένου αίματος από το μη οξυγονωμένο.