Είναι διάχυτη ανάμεσα στους καρδιολόγους η λανθασμένη πεποίθηση, ότι η χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων με πάλλουσα καρδιά, εξαντλείται στην επαναιμάτωση του προσθίου κατιόντα από την αριστερή μαστική αρτηρία.
Στο δικό μας εξειδικευμένο κέντρο, το σύνολο των περιστατικών στεφανιαίας παράκαμψης γίνεται με πάλλουσα καρδιά (99.7% αμιγώς πάλλουσα και 0.3% πάλλουσα με υποβοήθηση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς να σταματήσουμε δηλαδή την κυκλοφορία του αίματος στα στεφανιαία αγγεία) και αφορά όλα τα στεφανιαία αγγεία.

Ακολουθούμε δε τις εξής αρχές :

Skeletonized* μαστικές αρτηρίες (ΙΙα Β). Δηλαδή απογυμνωμένες από τους περιβάλλοντες ιστούς.
Δύο μαστικές αρτηρίες* ( ΙΙα Β), αριστερή και δεξιά.
Μαστική στον πρόσθιο κατιόντα* (Ι Β). Δεν ισχύει πλέον το αριστερή μαστική στον πρόσθιο κατιόντα, αλλά μαστική (αριστερή ή δεξιά ) στον πρόσθιο κατιόντα.
Στο αριστερό στεφανιαίο δίκτυο αρτηριακά μοσχεύματα (έμμισχες μαστικές) (IIa B). Στο δεξιό στεφανιαίο δίκτυο κατά προτίμηση χρησιμοποιούμε φλεβικό μόσχευμα. Αριστερή κερκιδική αν δεν χρησιμοποιήσουμε δεύτερη μαστική (ΙΙα Β) για οποιοδήποτε λόγο.
Σύνθετα μοσχεύματα με «Υ», «Ι» σχηματισμό όταν χρειάζεται, αλλά αποφυγή σε περισσότερα από δύο αγγεία ώστε κάθε αγγείο να αιματώνεται από διαφορετικό μόσχευμα και να είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε πιθανή μελλοντική παρέμβαση.
Οι αρχές αυτές που χρησιμοποιούμε ήδη για περισσότερο από μία δεκαετία έχουν επισημοποιηθεί πρόσφατα όπως αναφέρεται και παρακάτω από την Society of Thoracic Surgeons.
Το σύνηθες πλάνο μας είναι Δεξιά μαστική στον πρόσθιο κατιόντα, Αριστερή μαστική στον διαγώνιο ή επιχείλιο και φλεβικό μόσχευμα στην δεξιά στεφανιαία αρτηρία με κεντρική αναστόμωση στην αορτή.

*Όπως ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 στο The Annals (Ann Thorac Surg 2016;101:419- 21) απο την Society of Thoracic Surgeons’ (STS) Workforce on Evidence Based Surgery Task Force και αποτελούν τις επίσημες οδηγίες για την χρήση των αρτηριακών μοσχευμάτων.