Τα χαρακτηριστικά που προτείνεται να έχει η στεφανιαία παράκαμψη (bypass) με βάση τις τελευταίες οδηγίες ESC/EACTS 2018, παρουσιάζονται στη φωτογραφία.

Το κέντρο μας τα εφαρμόζει ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, δηλαδή πολύ πριν γίνουν αποδεκτά σαν οδηγίες.

 1. Ελάχιστοι χειρισμοί στην αορτή.
 2. Πάλλουσα καρδιά σε αθηρωματική αορτή.
 3. Πάλλουσα καρδιά σε υψηλού κινδύνου ασθενείς.
 4. Μαστική στον πρόσθιο (αναφέρεται αριστερή μαστική στον πρόσθιο αν και πλέον λέμε μαστική στον πρόσθιο, δεξιά ή αριστερή)
 5. Δύο μαστικές αρτηρίες αν ο κίνδυνος από επιπλοκές στο στέρνο το επιτρέπει.
 6. Skeletonized μαστικές εάν υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών.
 7. Κερκιδική αρτηρία σε μεγάλη στένωση στο στεφανιαίο αγγείο.
 8. Ενδοσκοπική λήψη φλεβικών μοσχευμάτων.
 9. Χωρίς χειρισμούς λήψη φλεβικών μοσχευμάτων.
 10. Πλήρης επαναιμάτωση.
 11. Έλεγχος της ροής στα μοσχεύματα.