Αναστάσιος Αποστόλου

Τίτλος: Καρδιοχειρουργός, Επιμελητής
Πτυχίο Ιατρικής: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Σόφιας, Βουλγαρία
Ειδικότητα Καρδιοχειρουργικής: Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών