Χρήστος Αποστολίδης

Τίτλος: Αναισθησιολόγος
Πτυχίο Ιατρικής: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Καρόλου, Τσεχία
Ειδικότητα Αναισθησιολογίας: Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης