Ελένη Κουρή

Τίτλος: Αναισθησιολόγος
Πτυχίο Ιατρικής: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικότητα Αναισθησιολογίας : Π. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”