Γεώργιος Γεωργίου

Τίτλος: Αναισθησιολόγος, Διευθυντής
Πτυχίο Ιατρικής: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Παλέρμο, Ιταλία
Ειδικότητα Αναισθησιολογίας: Γενικό Νοσοκομείο “ΜΕΤΑΞΑ”, Πειραιάς
(Αναισθησιολόγος στη πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα)