Θεοφάνης Τζαναβάρας

Τίτλος: Καρδιοχειρουργός, Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής και Κέντρου Χειρουργικής Πάλλουσας Καρδιάς.
Πτυχίο Ιατρικής: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κατάνιας, Ιταλία
Ειδικότητα Καρδιοχειρουργικής: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κατάνιας, Ιταλία
(Με Υποτροφία για όλη την εξειδίκευση στην Καρδιοχειρουργική υπό την επίβλεψη και
διεύθυνση του παγκοσμίου φήμης καθηγητή καρδιοχειρουργικής Antonio Calafiore.)
Απο το 2008 επιστημονικός συνεργάτης καρδιοχειρουργός στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία των Αθηνών.