Σύμφωνα με έρευνες οι καρδιολόγοι πιστεύουν, ότι η χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων είναι το πρόσθιο τοίχωμα της καρδιάς και είναι αδύνατο να επαναιματώσουμε το πλάγιο και κατώτερο τοίχωμα.

Στις παρακάτω φωτογραφίες βλέπουμε, τον Βασίλειο Κωτσή μαζί με την έμπειροι ιατρική ομάδα, πως είναι εφικτό αν γίνεται από καρδιοχειρούργους.